Regulamin Willi Niebo

● Po przybyciu prosimy Państwa o zgłoszenie się do recepcji w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych i uregulowania należności za pobyt.

● Opłata za pobyt jest pobierana jednorazowo z góry (płatność gotówką). Opóźnione przybycie nie daje podstaw do przedłużenia pobytu ani też do żądania zwrotu równowartości niewykorzystanych świadczeń.

● W przypadku rezygnacji z pobytu nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty, wyjątek stanowią udokumentowane przypadki losowe, istnieje wówczas możliwość częściowego zwrotu wpłaty.

● W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (dotyczy również łazienek).

● Utrzymanie czystości w zamieszkiwanych przez siebie pokojach należy do Gości.

● Gość odpowiada materialnie za szkody spowodowane przez siebie i swoje małoletnie dzieci i jest zobowiązany do pokrycia strat wyrządzonej szkody.

● Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się użytkowania w pokojach i na balkonach wszelkiego rodzaju kuchenek gazowych, elektrycznych, palników, grzejników, grilli itp.

● Parkowanie samochodów na posesji jest dozwolone za zgodą właściciela. Teren ten jest traktowany jako parking niestrzeżony. Właściciel posesji nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne wynikające z tej sytuacji.

● Za zgubienie kluczy pobiera się opłatę 20zł za sztukę.

● Cisza nocna obowiązuje w godz. 22.00 — 6.00 rano.

● Zabrania się osobom nie zameldowanym korzystania z pryszniców.

● Przebyvvanie osób bez zameldowania po 22.00 będzie traktowane jako nocleg, co pociąga za sobą obowiązek dokonania meldunku oraz opłaty.

● Po zakończeniu pobytu Goście zobowiązani są zwrócić pokój wraz z jego wyposażeniem w stanie nienaruszonym, uwzględniając normalne warunki eksploatacji.

●Doba Hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia następnego